Friday February 28th 2020
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Avatar po DVD

Asså denna fimlen hannlar om en miletär som sitter i rullstol å som skickas ti en anna planet för å bli en sån lång blå typ. Wierd, typ… Åsså kan han liksom styra denne långe blåe som egentlien skull vatt hans brossa men han dog. Åsså bler han typ kär i en sån lång blå brud när han bler jagad å en massa konstia djur. Å sen bler de krig mellan mänskona å di blåe å han miletären krigar me di blåe å de vinner. Å sen blir han blå po riktet! Skitcoola effekter å sånt. Å skitlång!

\\m//\\m//\\m//\\m//

Ha de!

Jack-Åke, ständig praktikant

jack_ake99@hotmail.com