Tuesday September 22nd 2020
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Test-Fnisse analyserar

Test-Fnisse

Test-Fnisse

Historia:
Två av kvarterets skvallerkärringar
möttes på torget.
– Har du hört att unga fröken Ellen
på andra våningen i 12:an har
börjat bada två gånger om dan?
– Ja, hon har blivit alldeles kartokig!

Analys:
Ingalundha höres hsanningen så hsom hden
höres å hbyn och dess talföra innehvånare. Tanter
emellerhtid hafva icke hmera att hgöra än att
hålla hreda å de unga och deras hvederhmödor.
Huruhvida den unga fröken ifråga hafver tappat
koncepterna alldeles eller detta helt enkelt hvara
ett uttryck utaf en större renlighetsifvran hlåtes
hvara osagth.