Friday February 28th 2020
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Adi S. analysieren.


Historia:

Det var uppsatsskrivning i skolan. Eleverna fick som uppgift att skriva en uppsats som innehöll lika delar av religion, dramatik och mystik. En av flickorna lämnade rummet mycket snart. Hennes uppsats löd:
”Min Gud, jag är med barn. Vem är fadern?”

Analys:

Mein Gott! Es gibt das Mädchen habt vielen Erfahrenheit habt auf diesen Situationen gewesen. Ich fühlt das es ist zü früh für einen Schülermädchen etwas gekennen. In meinen zeit es vahr zehr verboten nur zu diesen Dehnken gedehnkt!

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. Schicklgrüber