Thursday September 24th 2020
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Test-Fnisse analyserar.

Historia:

Programledaren i norsk tv:

– Vad är det som är stort, brunt och springer i skoga?

Skicke in svare och märke kuverte ”Elg”!

Analys:

Då hmina språhk-kunskaper å de norske tungomål hvara ytterst bristhfällihga hafver jag icke kunnat applicera hmin hvanlige analyhtiske förmåhga upp å detta språkliga enigma och undhertecknahd går härmedh beth både å komprehens men äfven analytiskth!

Auf wienerschnitzel önska eder ödmjukaste tjänare Test – Fnisse