Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Test-Fnisse analyserar

En kund har betett sig olämpligt hos en urmakare, och blir utsparkad. Medan han flyger nedför trappan, spörjer han:

–        Vill min utvisare se kunderna gå?

Analys:

Detta hvara exempel å den lähgsta form af s.k. urdålig humor. Denna lilla historiett hafva troligthvis sitt ursprung ur en fil-urs misshvisande och urspårade hvälhvilja att producera tidhlösa skämt. Detta hvara icke fallet i detta fall. Här hvara det otvetydight så att klockornah afstanna af ren urtråkning. Skämtmakaren i sig månne tro att detta hvara urkul men det äro rent utaf urkasst! Ingalunda skola denna urifax hafva framgång i denna spalt utan härom tvifvla undertecknad icke att utropa detta htill den klockrent urdåligaste hvits som härtills undertecknad hafver urtolktats å denna publikations hräkning!