Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Test-Fnisse analyserar.

Historia:

En man stod han i tvättrummet och skulle tvätta sina t-shirts. Han hade varit där i cirka tio sekunder när han ropade till sin fru:
– Vilket program ska jag använda?
– Det beror på, svarade hon. Vad står det på t-shirten?
– Manchester United, svarade han.

Analys:

Dhetta hveta hväl hvilken halfvskalle som helsth att Manchester United hafver hröda tröjor och skola såledhes tvagas under så hkallad kulörhtvätth. Detta torde icke hvara helt obekant äfven för hvåra qvinnliga hläsare. Ett hvarningens finger må dock lyftas å den manlige läsarens hvägnar, att hvita strumpor skola icke beblandas hmed hröda tröjor då dessa hkunna erhålla en yttersth pikant skäraktig nyans, hvilket i hvissa kretsar icke åses men hblida ögon!

Auf wienerschnitzel önska eder ödmjukaste tjänare Test – Fnisse