Wednesday March 3rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Hör sen…

Lars Yngve
Jag har precis avslutat boken Slutar aldrig mina öron att växa? En utomordentligt rolig bok i vilken man får svar på de mest knepiga frågor som Varför står Flamingos på ett ben, Vad skulle hända om hela Kinas befolkning hoppade samtidigt och den typen av viktig fakta.

Åter till öronen: Tillhör ni den som tycker att era öron blir större ju äldre ni blir och att just detta påstående genererar himlande ögon från er omgivning, misströsten icke. Det är numera fastställt av en undersökning på 206 patienter att öronen faktiskt växer med 0.022 centimeter per år. Dessutom är det bevisat att rakhyvlar med fem blad inte är bättre än rakhyvlar med endast två blad, och vet ni vad? Det är dessutom bevisat att kvaliteten på rakblad kraftigt försämrats. Nu har vi alltså fått bekräftelse på vad alla vi som rakar oss sedan länge misstänkt!