Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Test-Fnisse analyserar.

Historia:

Hört på stan:

– Vilken typ av musik spelas det på frisersalonger?
– Det måste vara kammarmusik!

Analys:

Hmen huru ohbildhade kunna hman hvara i dessa htider af upphlysningh på hdylihka inhrättningarh kunn hdet icke spelas annath änh permanenth sax-å-fön-musikh hmed hklipp i och i hraktakt!  Ah, hahah, hdär försökte hjag hmig hpå att hvara hlite hrolig själfv!

Auf wienerschnitzel önska eder ödmjukaste tjänare Test – Fnisse