Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Test-Fnisse

De nyinryckta soldaterna undervisades i närstrid och furiren frågade menige Jonsson:
– Nå, Johnsson, om fienden kommer rusande mot er med en bajonett, vilka steg vidtar ni då?
– Så långa som möjligt!

Analys:

Det äro gott att se att det äro gott gry i de svenske soldater, då de lefva efter devicen ”bättre fly än illa fäkta” i dessa htider af stridshets inom hvärldspolitiken. Detta hvore hväl någoth för den svenske krigsmaterielindustri att exportera till öfriga hvärlden i denna ekonomiska hkris hvi icke hafva skådat hmaken htill sedan hmin ungdom uppå 30-talet.

Hväl bekomme önskar eder ödmjukaste tjänare Test – Fnisse