Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Att påpeka andras utseende

”Om jag själv, likt Alexander Bard, hade sett ut som en orakad armåla, hade jag förmodligen varit betydligt mer återhållsam gentemot att påpeka hur andra människor ser ut! ”