Saturday September 19th 2020
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Jack-Åke

Asså, fy fan va ja har hatt rolet. En kväll va ja me Kent-Arne å dom anndre stora grabbana å sladda runt po p-däcket i stan me Kentas 142:a. Då bann vi fast en kundvagn ette bilen. Ja åkte i den! Jävlar va ja gol! Sen kom snuten å sa ti åss å dra. Förr de hade ringt å klaga. Sen dro vi hem igen å då bann dom en pulka som ja fick åka po. Vi flö fram i nästan hunnra knyck. Rätt som de va så dom en pulka som fladdra i luften etter bilen. Ja hade flöet å å lannat i en snödriva. Fan va ja garva. Sen körde dom hem mej ti mussan. Hon å den nye killen satt å grugga å åt chips framför teven. Men jack-Åke som du ser ud sa hon. Sen däcka ja i chipsdippan. Så rolet har ja allri hatt i hela mitt liv!

Ha det!

Jack-Åke, praktikant

jack_ake99@hotmail.com