Monday September 27th 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Julstress

Avsaknaden av ljus gör att

du faller i trans i en snödriva

full av förväntan kommer julen

rusande mot dig i hundranitti,

slår dig medvetslös av beundran

för din uthållighet i det passerade

höstrusket. Alla människor som

uthärdar ännu en november förtjänar

att ställas ut på vernissage över den

kommande dåtidens presens humanis.

Tapperhetsmedaljer står som spön i

backen som ligger strax bakom

femmans växel. Skillnaden mellan

full fart och bakåtsträvanden är

endast fem centimeter på en

skala en klementin på julafton!

S.Kald