Monday September 27th 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Test-Fnisse analyserar

test-fnisse

Historia 1:

Hört vid förhör av rekryter:
– Vad är arméns uppgift?
– Att skydda fosterlandet!
– Vad är flottans uppgift?
– Att skydda fostervattnet!
Analys:

Denna lilla lustifikation påhvisa att det äro turh att vi icke längreh hafver obligatorisk hvärnplikth för alla svenske unge män i dessa dagar. Illa hnog hvore det hnär ers ödmjukaste undertecknad hgjorde rekryhten då detta citat härstamma från. I dessa dagar äro deth ännu sämre. Hört häromdagen: Hvad äro motsatsen htill farvatten? Modersmjölk?, replikerade ynglingen.

Historia 2:

Två Stasi-agenter stod vid Berlin-muren under det kalla kriget.
– Tänker du det samma som jag?
– Ja, det gör jag.
– Då måste jag gripa dig.

Analys:

Det äro ingen nyhet att östblocket under hkalla krigeth experimenterade hmed telepati. Hdetta äro ett tydligt uttryck att hman således lyckades ganska hbra hmed sin forskningh!

Hväl bekomme önskar eder ödmjukaste tjänare Test – Fnisse