> Nya Upplagan | Archive | Åsa M Waldau

Friday October 22nd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

‘Åsa M Waldau’ Archives

Nu är det val igen!

Nu är det val igen!

Text: Åsa M Waldau. Tänk att vi lever i ett land där det är möjligt att välja makt. Demokrati- en fullständig självklarhet för oss som vuxit upp i Sverige. Kvinna som man. Alla har lika rättighet att gå till val. Bara du fyllt arton år och är svensk medborgare. Det berättigar till rätten att styra! Åtminstone att påverka landets [...]

Livet efter pastor

Livet efter pastor

Text: Åsa M Waldau För en tid sedan slutade jag min anställning. Mitt arbete som pastor i Knutby  Filadelfia församling var avslutat! Utifrån en lång tids medial uppmärksamhet så skapade även detta steg i mitt liv, en liten våg i medierna. Men på denna – min avslutningsdag – hade jag en liten tillställning hemma. Mitt [...]