> Nya Upplagan | Archive | Wing

Friday October 22nd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

‘Wing’ Archives

Wing Han Tsang

Wing Han Tsang

    Text: Lars Yngve. Wing Han Tsang flyttade från Hong Kong till Nya Zeeland, och ganska snart började hon sjunga för pensionärer på ålderdomshem i och omkring hemstaden Auckland. Plötsligt gav hon ut en skiva och omedelbart spreds ryktet om hennes personliga röst och halsbrytande versioner av musikalklassiker. Men [...]