> Nya Upplagan | Archive | Maria Eriksson

Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

‘Maria Eriksson’ Archives

Minns att du var ett barn

Minns att du var ett barn

Text: Maria Eriksson. Vi har alla knutit an till någon och vi gör det fortfarande, till vår partner, våra barn, husdjur och vänner. Men det är den första anknytningen som är avgörande för hur våra vuxna relationer kommer att se ut. Det är denna första erfarenhet av mänskligt gensvar som är grunden till hur du senare i livet kommer [...]

Berättelsen om Tyra

Berättelsen om Tyra

Text:Maria Eriksson. Det fanns en gång en flicka hon var så fin och god. Hur speciell hon var, nog ingen alls förstod. Hon var ju bara barn och barn dom e olika. Ett barn med hett humör och som hon kunde skrika. Det står i alla böcker att det är helt normalt, Nån doktor menar på att det är nåt oralt. Men mamman ana oråd [...]