Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Från skratt till gnägg

Lars Yngve

Jag har köpt djupfryst lasagne under så pass lång lång tid, och en dag när jag skar mig vid en intesiv rakning tyckte jag mig uppfatta hästlukt! Sakta men säkert har jag – och min omgivning – dessutom lagt märke till att mitt skratt blivit allt mer likt ett rigtigt gnäggg! Men att det skulle finnas ett samband hade jag inte ens i min vildaste fantasi kunnat ana? Faktum är att det efter avslöjandet är lätt att hålla sig för skratt!