Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Jack-Åke

Asså nu e de typ fö jäla tråket ijen! skolan å skit å sånt
fast de har böjat en ny tös po skolan såm e typ skit
snygg å så fast hon har kille me bil… de e ente kul!
Nu ha ja fott tibaka intenet ijen so nu ska ja ladda
fiml satan! Ha ent rå å gå på bia nu!
Ha de!
Jack-Åke, ständig praktikant
jack_ake99@hotmail.com