> Nya Upplagan | Tag Archive | Peter Eliasson

Saturday October 23rd 2021
Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång? »
För ett ögonblick gladdes jag över en postad inbjudan tills jag insåg att det var en inbjudan från [...]


Kategorier

Posts Tagged ‘Peter Eliasson’

The murder of my sweet

The murder of my sweet

Text: Peter Eliasson Temptation, Finland Nightwish, och nu har vi i Sverige The Murder Of My Sweet. Fast associera helst inte de sistnämnda till den av allt att döma aldrig sinande gothmetalvagen. Det är denna Stockholmskvartett enligt egen utsago alldeles för musikaliskt breda för. A andra sidan medger sangerskan Angelica Rylin [...]